Vakıflı Köyü, Samandağ/Hatay

İletişim - 0555 555 55 55

musadağ müzesİ


Vakıflı Köyü, Türkiye'nin, toplum yaşantısını ve geleneklerini sürdüren, dilini kaybetmemiş tek Ermeni köyü ve korunması gereken kültür varlıklarından biri. Hatay'ın çok kültürlü yapısının önemli yapıtaşlarından biri olan köyün, geçmişten günümüze taşıdığı geleneksel yapı, kültür ve turizm açısından oldukça önemli bir yerde. İşte bu bilinçle kendi imkanları ile geleneklerini yaşatmaya çalışan vakıflıköylüler, DOĞAKA desteğiyle bu dokunun gelecek kuşaklara aktarılması için bu müzeyi kurdu.

Musadağ Müzesi, Vakıflı ve diğer köylerin tarihini, kültürünü, dününü ve bugününü anlatan, yaşayan bir müze.

Vakıflıköyün ve Musadağın bir hikayesi var sadece tek kare fotoğraflık değil buradaki yaşam...

Bilgi panoları ve canlandırmalar ziyaretçiye tarihi hissettidiyor. Kurulan mikrofilm masasında ulaşılabilen tüm Musadağ aile arşivleri yer alıyor. Vakıflıköy’de günlük tutmak gelenektir. Özellikle köyün dedelerinin günlükleri vardır. Ulaşılabilen tüm Musadağlıların aile fotoğraf arşivleri ve tutulan günlükler mikrofilm masasında ziyaretçileri bekliyor. Araştırmacılar bu arşivlere kolaylıkla ulaşabiliyor.

Musadağ köyleri için önem taşıyan dil, din, yortu, bayram, portsaid, Musadağ’da 40 gün, harisa, deyişler, tarım, iğne oyası, taş işçiliği, ipekböcekçiliği gibi Vakıflıköyün vazgeçilemez değerleri müzede yer alanlar içerisinde.
Ayrıca bir film odası da ziyaretçileri bekiyor. Vakıflıköylülerin günlük yaşamının anlatıldığı filmde karakterler yazını ve kışını köyde geçiren vakıflıköylüler.
İletişim